Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 7.6.2012

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.6.2012

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän muuttamista koskevan hallituksen esityksen. Tasavallan presidentti vahvistanee 1.7.2012 voimaan tulevat muutokset kesäkuun 8. päivänä 2012.

Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää koskevilla muutoksilla pyritään nykyistä tehokkaammin ohjaamaan ja kannustamaan työnhakijaa aktiiviseen työnhakuun, työvoimapalveluihin osallistumiseen sekä omien työllistymisedellytysten parantamiseen. Muutokset tukevat työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työttömällä työnhakijalla on oikeus valita asuinpaikkansa sekä päättää perhe-elämästään nykyistä paremmin ilman työttömyysetuuden menettämisen uhkaa.

Muutos parantaa myös työttömien yhdenvertaista kohtelua. Esimerkiksi pitkään työttömänä olleelle henkilölle asetetaan jatkossa työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä pääsääntöisesti sama seuraamus kuin kaikille muillekin työnhakijoille.

Samalla työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työtön työnhakija voi tehdä ulkomaanmatkan menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on kuitenkin edelleen muun muassa, että työtön hakee työtä ja on jatkuvasti valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta.

Muutokset vähentävät TE-toimiston työttömyysturvajärjestelmään liittyvää hallinnollista työtä ja vapauttavat resursseja työvoimapalveluihin.

Lisätiedot
ylitarkastaja Timo Meling, TEM, puh. 010 60 49084

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit