Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 16.12.2015

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta.

Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan jatkossa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat).

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ja sosiaali- ja terveysministeriö korostavat, että lakimuutoksella ei muuteta sivu- ja päätoimisuuden arviointiedellytyksiä lainkaan. Oikeus päivärahaan sivutoimisen oman työn ajalta ei näin muutu, vaikka henkilöä pidetään jatkossa yrittäjänä. Yksityinen elinkeinoharjoittaja voi myös jatkossa osoittaa yritystoiminnan päättyneen samalla tavalla, kuin aiemmin omaa työtä tekevänä.

Lisätietoa yrittäjämääritelmän muutoksesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta videosta:Takaisin

Yleiset kirjanmerkit