Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Katri Kangas (katri.kangas a tyj.fi), 9.6.2017

Hallitus esittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksenhakulautakunnan uudeksi nimeksi tulisi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 8. kesäkuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee työttömyysturvaa koskevia valituksia. Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön etuuden hakija voi valittaa päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan. Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimivan lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee Kansaneläkelaitoksen eli Kelan päätöksiä koskevia valituksia.

Lakimuutosten voimaantulon jälkeen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa vireillä olevat asiat siirtyisivät käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Valitusprosessi voi kestää lähes kaksi vuotta

Valitusten käsittelyaika sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa että vakuutusoikeudessa on nykyisellään pitkä. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa valituksen keskimääräinen käsittelyaika oli 9,7 kuukautta vuonna 2016. Käsittelyaika on pidentynyt huomattavasti, sillä vuonna 2012 se oli 6,3 kuukautta. Vakuutusoikeus käsitteli työttömyysturva-asioita koskevat valitukset vuonna 2016 keskimäärin 13,1 kuukaudessa.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa käsiteltävän valituksen ratkaisua voi siis joutua odottamaan keskimäärin 22,8 kuukautta eli lähes kaksi vuotta.

Kansalaisen oikeusturvan kannalta on ongelmallista, että etuuden hakija joutuu odottamaan valitusasteiden päätöksiä näin kauan. Työttömyysturvan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntien yhdistymisen tavoitteena on muun muassa pitää valitusten käsittelyajat kohtuullisina sekä hillitä kustannusten nousua. Hallituksen esityksen mukaan muutoksenhakulautakuntien yhdistämisen vuoksi säästyneet resurssit tulee kohdentaa lisääntyneiden valitusten käsittelyyn, jotta käsittelyaika voidaan pitää kohtuullisena.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan tehtyjen valitusten määrä on kasvanut. Kun vuonna 2012 valituksia tuli lautakuntaan 9286, vuonna 2016 valituksia tehtiin 12 224. Vakuutusoikeus ratkaisi vuonna 2016 yhteensä 641 ja vakuutusoikeuteen saapui 626 työttömyysturva-asioita koskevaa valitusta.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila a tyj.fi
050 911 8511

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit