Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 28.9.2012

Kaikkien työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksut perii sama vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut tapaturmavakuutuksen. Valtiokonttori perii maksut valtiolta ja valtion liikelaitoksilta.

Nykyjärjestelmässä vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori tilittävät työnantajalta perimänsä maksut edelleen TVR:lle. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa maksuilla ansiosidonnaisia työttömyysetuuksia, jotka maksetaan työttömille pääasiassa työttömyyskassojen kautta.

Perinnän siirto TVR:lle yksinkertaistaa ja tehostaa työttömyysvakuutusmaksujen perintää. Nykyisen 13 vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin sijasta yksi toimija sekä perii maksut, valvoo maksujen suorittamista että hoitaa asiakaspalvelun.

Työnantaja vastaa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. Työttömyysvakuutusmaksu peritään jatkossakin vuosittain etukäteen ennakkomaksuna. Ennakon ja lopullisen maksun välinen erotus tasoitetaan vakuutusvuoden päätyttyä. Työttömyysvakuutusmaksun määräytyminen tai maksun perusteet eivät muutu. Perintämenettely muuttuu laskutukseen perustuvasta perinnästä Työttömyysvakuutusrahaston päätökseen perustuvaksi. Työnantaja voi valittaa päätöksestä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 27. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 5.10. Laki tulee voimaan 10.10.2012, ja se koskee ensimmäisen kerran vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksuja.

Lisätietoja
hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195, etunimi.sukunimi a stm.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit