Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 22.12.2016

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yritystoiminnan ajalta, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta enää kulukorvausta ja työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu.

Lisäksi voimaan tulee kaksivuotinen laki rekrytointikokeilusta, palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei vaikuta enää päivärahaan ja palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Omaehtoisten opintojen ajalta maksetaan kulukorvausta vuodenvaihteen jälkeenkin, jos opinnot ja niiden tukeminen työttömyysetuudella on aloitettu ennen vuodenvaihdetta.

Tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät aiemmin julkaistusta tietopaketista: 24.10.2016 - Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit