Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 3.4.2014

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tarkoitus on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taata heille oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin. Sopimus täydentää EU- ja ETA-maita koskevaa EU-asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Pohjoismaisilla paluumuuttajilla jatkossakin oikeus työttömyysturvaan ilman neljän viikon työskentelyvelvoitetta

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan Pohjoismaasta Suomeen muuttavalle henkilölle voidaan työttömyysetuuksia haettaessa lukea hyväksi toisessa Pohjoismaassa kertyneet vakuutus- ja työskentelykaudet, jos hän on viimeisen viiden vuoden aikana työskennellyt Suomessa tai saanut Suomesta työttömyyspäivärahaa. Näin ansiopäivärahan työssäolo- ja jäsenyysehto voi täyttyä toisessa Pohjoismaassa tehdyn työn perusteella.

Muiden EU-maiden kohdalla vakuutus- ja työskentelykausien hyväksilukeminen edellyttää, että henkilö työskentelee Suomessa vähintään neljä viikkoa.

Pohjoismainen paluumuuttaja voi myös liittyä Suomessa työttömyyskassaan työttömänä kahdeksan viikon ajan muutostaan. EU-maasta muutettaessa työttömyyskassaan voi liittyä työttömänä kuukauden ajan.


Voimaantulo

Sosiaali- ja terveysministerit allekirjoittivat sopimuksen kesäkuussa 2012 Norjan Bergenissä. Suomessa eduskunta on hyväksynyt sopimuksen keväällä 2013 ja se tulee voimaan 1.5.2014 kaikkien sopimusmaiden vahvistettua sopimuksen.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit