Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 23.6.2014

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset. Työ- ja elikeinoministeriön tiedotteen mukaan uusi laki vahvistetaan elokuun alussa ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.

Työhistoriaedellytys 16 vuoteen

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää jatkossa 16 vuoden työhistoriaa nykyisen 10 vuoden sijaan.

Lisäksi muutettaan lainsäädäntöä niin, että muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otetaan huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.

Sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija. Nykylainsäädännöllä edellytys täyttyy, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän.

Lakimuutoksen myötä jatkossa edellytetään, että sijainen on ollut työttömänä vähintään 90 päivää vapaata edeltävän 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on lisäksi oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

90 päivän työttömyyttä ei edellytetä, jos sijainen on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias, tai alle 30-vuotias ja suorittanut ammatti- tai korkeakoulututkinnon vuoden sisällä vapaan alkamisesta.

Vuorotteluvapaalta ei voi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle

Vuorotteluvapaan käyttö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.

Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Muut ehdotetut muutokset

  • Vuorotteluvapaan kesto muutetaan nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään.
  •  
  • Työnantaja ja vuorottelija voivat vapaan alettua muuttaa joustavammin vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia.
  •  
  • Työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä vuorotteluvapaan 100 ensimmäisen päivän aikana ei aiheuta etuuden takautuvaa menettämistä.
  •  
  • Vuorotteluvapaa-asiakirjojen toimittamista koskevia ehtoja väljennetään.


Voimaantulo

Lakimuutoksen voimaantulosta säädetään muutosten vahvistamisen yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 19.6.2014, että uusi laki vahvistetaan elokuun alussa ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.

Uusia säännöksiä ei sovelleta, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa ja vapaa on alkanut vuoden 2014 aikana.


LisätietoaTakaisin

Yleiset kirjanmerkit