Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 24.5.2016

85 % suomalaisista palkansaajista kuuluu työttömyyskassaan. 15 % palkansaajista jättäytyy sen sijaan vapaaehtoisen työttömyysvakuutusjärjestelmän ulkopuolelle. Uuden tutkimuksen mukaan 50–80 % työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.

Palkansaajien tutkimuslaitos toteutti jäsenyyttä koskevan tutkimuksen osana Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön rahoittamaa hanketta.

Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij’in tutkimuksen mukaan ne henkilöt, jotka eivät liity työttömyyskassaan, ovat useimmin alle 25-vuotiaita pienituloisia ja epäsäännöllisissä työsuhteissa olevia miehiä, joiden työttömyysriski on suuri.

Maczulskij’in mukaan selvityksen tulos oli odotettu sikäli, että riskejä tyypillisesti kaihtavat ryhmät, kuten kouluttautuneet, perheelliset naiset ottavat selvityksen mukaan varmimmin työttömyysvakuutuksen. Pääsääntöisesti myös korkeamman työttömyysriskin omaavat henkilöt vakuuttavat itsensä työttömyyskassassa.

Poikkeuksen muodostavat nuoret pienituloiset miehet, joiden todennäköisyys liittyä kassaan on pieni suuresta työttömyysriskistä huolimatta.

Maczulskij selvitti, johtuuko haluttomuus liittyä kassaan siitä, että ansiopäivärahan edellytykset eivät täyttyisi. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi pitävän paikkansa, sillä 50–80 % kassan ulkopuolelle jäävistä työskentelee keskimäärin ansiopäivärahaan oikeuttavan tuntimäärän viikossa.

Tutkimuksen perusteella näyttää siis, että on olemassa ryhmä, joka hyötyisi kassajäsenyydestä merkittävästi, mutta joka jostain syystä jättäytyy jäsenyyden ulkopuolelle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussilan mukaan eräs syy sille, että henkilö ei liity työttömyyskassaan, voi olla tietämättömyys ansioturvan edellytyksistä. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää kuuden kuukauden työskentelyä.

Työskentelyedellytyksen ei kuitenkaan tarvitse täyttyä yhdessä työsuhteessa, vaan henkilö voi kerryttää työssäoloaikaa kahden vuoden ja neljän kuukauden ajan. Jos henkilö on ollut opiskelijana, työssäoloaikaa voi kerätä jopa yhdeksän vuoden takaa. Jokaisella työssä olevalla on mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan.

Epätietoisuutta voi olla myös ansioturvan hyödyistä. Moni nuori ei ehkä tarkista, millaiseen ansioturvaan nykyinen palkkataso oikeuttaisi.

Jussila kuitenkin muistuttaa, että työttömyyskassan jäsenyys on työelämässä olevan tärkeimpiä vakuutuksia. Joka kuudes kassan jäsen on vuoden aikana työttömänä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilla osoitteessa www.tyj.fi on kattavasti tietoa ansioturvasta ja kassan jäsenyydestä sekä kassojen yhteystiedot. Sivuilla on myös päivärahalaskuri, jonka avulla voi arvioida oman ansiopäivärahan tason työttömyyden aikana.

Julkaisu: Maczulskij, Terhi: Ketkä jäävät työttömyyskassojen ulkopuolelle. Palkansaajien tutkimuslaitos, Työpapereita 304, 2016.


Lisätiedot

Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij
Palkansaajien tutkimuslaitos
terhi.maczulskij a labour.fi
09 2535 7306

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila a tyj.fi
050 911 8511

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit