Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 21.3.2013

Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren on haettava koulutukseen kevään yhteishaussa, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy.

Hakuvelvoite koskee tänä keväänä ensimmäistä kertaa myös ansiopäivärahaa saavia nuoria. Jos nuori jättää hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä, hän menettää oikeuden ansiopäivärahaan syyskuun alusta lukien.

Lisätietoa TE-toimistojen verkkopalvelussa:
Alle 25-vuotiailla velvollisuus hakea koulutuspaikkaa

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit