Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 29.1.2015

Työttömyyskassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maksettavaa soviteltua ansiopäivärahaa.

Soviteltua ansiopäivärahaa koskevia päätöksiä annettiin viime vuonna 323 567 kappaletta, joka on 20 % edellisvuotta enemmän.

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun hakijalla on työtuloa yli 300 euroa kuukaudessa. Jos työtuloa on alle 300 euroa kuukaudessa, päiväraha maksetaan täytenä ja työskentely ei näy sovitellun päivärahan tilastossa.


Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat laskivat viime vuonna hieman

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin vuonna 2014 keskimäärin 12 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.

Sovitellun ansiopäivärahan kohdalla käsittelyaika oli keskimäärin 9,8 päivää. Puolet soviteltua päivärahaa koskevista hakemuksista käsiteltiin kuudessa päivässä.

Annetujen ansiopäivärahapäätösten kokonaismäärä nousi edellisvuodesta noin tuhannella.

Tiedote 29.1.
2014Muutos2013Muutos2012Muutos2011
Ansiopäivärahaa koskevien päätösten
lukumäärä yhteensä
1 037 168 päätöstä0 %1 036 277 päätöstä3 %1 004 133 päätöstä6 %948 075 päätöstä
Keskimääräinen käsittelyaika12 päivää-2 %12,2 päivää-15 %14,3 päivää-8 %15,5 päivää
Käsittelyaikojen
mediaani
7 päivää0 %7 päivää0 %7 päivää0 %7 päivää
Soviteltua päivärahaa
koskevien päätösten lukumäärä
323 567 päätöstä20 %269 409 päätöstä 14 %237 344 päätöstä9 %217 915 päätöstä
Keskimääräinen käsittelyaika9,8 päivää-8 %10,6 päivää-8 %11,5 päivää-5 %12,1 päivää
Käsittelyaikojen
mediaani
6 päivää-14 %7 päivää-13 %8 päivää0 %8 päivää

Finanssivalvonta seuraa työttömyyskassojen etuuspäätösten lukumääriä ja käsittelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäivärahan maksamisen jatkuessa annettavia kuukausittaisia maksuilmoituksia ei oteta tilastossa huomioon.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
09 7744 0011
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit