Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 15.12.2016

Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa henkilölle, joka on täyttänyt päivärahan työskentelyedellytyksen joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uudessa selvityksessä esitetään, että työskentelykaudet palkansaajana ja yrittäjänä tulisi voida laskea yhteen päivärahan edellytysten täyttämiseksi.

Hallitus on teettänyt selvityksen työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista koskien yrittäjyyttä. Selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa keinoja, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot ja mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi ja palkansaajasta yrittäjäksi. Selvityksen toteuttivat Maria Löfgren Akavasta ja Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat alkaisivat tarjota jäsenilleen yhdistelmävakuutusta, jonka myötä ansiopäivärahan edellytykset voisivat täyttyä myös osin palkansaajana ja osin yrittäjänä tehdyn työn perusteella. Yhdistelmävakuutuksen ottaminen olisi vapaaehtoista. Jotta yhdistelmävakuutuksen piiriin pääsisi myös pienimuotoisen yritystoiminan myötä, yritystoiminnan tulojen 12 500 euron ja keston neljän kuukauden vähimmäisrajoista luovuttaisiin.

Selvityksessä ehdotetaan lisäksi, että työttömyyden aikana aloitettu yritystoiminta ei estäisi päivärahan maksamista ensimmäisen neljän kuukauden aikana, jos henkilö ilmoittaa olevansa valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Neljän kuukauden jälkeen tutkittaisiin, työllistyykö henkilö yritystoiminnassa päätoimisesti niin, että päivärahan maksu estyy.

Selvityksessä ei esitetä muutoksia ansioturvan rahoitukseen. Palkansaajana tehdyn työn osalta etuuden tuloihin perustuva ansio-osa rahoitettaisiin näin ollen jatkossakin jäsen- ja työttömyysvakuutusmaksuilla ja yrittäjänä tehdyn työn osalta jäsenmaksuilla. Valtio rahoittaisi ansiopäivärahaa entiseen tapaan peruspäivärahaa vastaavalla määrällä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila pitää selvitystä tärkeänä avauksena, jonka myötä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuutta voidaan parantaa. - Työn tekemisen muodot ovat moninaistuneet ja työttömyysturvajärjestelmän on vastattava muutokseen. Erityisesti pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavat jäävät nykysin liian helposti ansioturvan ulkopuolelle.

Jussila toivoo, että asiaa aletaan edistää ministeriössä jo tulevan kevään aikana. - Työttömyyskassojen näkökulmasta muutos on merkittävä ja asian huolellinen valmistelu on avainasemassa. Esimerkiksi etuuden tarkat määräytymisperusteet ja jäsenmaksutaso on syytä selvittää, jotta yhdistelmävakuutus on sen ottajalle kannattava ja tasapuolinen suhteessa palkansaajan ja yrittäjän työttömyysvakuutukseen.


Katso myös
TEM tiedote 15.12.2016: Selvitys: Siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavammiksi

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 15.12.2016: Selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit