Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018

Katri Kangas (katri.kangas a tyj.fi), 29.11.2017

Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 26 työttömyyskassaa, joista 15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi vuonna kassat arvioivat kehityksen tasaantuvan. Vuorotteluvapaan käytön ennakoidaan edelleen vähenevän.

Työttömyyskassojen jäsenten kannalta käänne on merkittävä, sillä menneinä vuosina työttömyyskassat ovat joutuneet korottamaan jäsenmaksujaan etuusmenojen kasvun vuoksi. Jäsenmaksujen lasku koskee yhteensä yli 1,2 miljoonaa työttömyyskassan jäsentä. Kaikkiaan työttömyyskassoihin kuuluu runsaat 1,9 miljoonaa jäsentä.

Tammi-lokakuussa 2017 työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa yhteensä noin 1,98 miljardia euroa, jossa on laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan 13,2 prosenttia. Kassat ennakoivat ansiopäivärahaa maksettavan tänä vuonna yhteensä noin 2,25 miljardia euroa. Laskua edellisvuoteen verrattuna tulisi 17 prosenttia.

Vuonna 2016 maksettujen etuuksien määrä laski ensimmäistä kertaa vuoden 2011 jälkeen ja ansiopäivärahaa maksettiin yhteensä 2,71 miljardia euroa.

Työttömyyskassojen jäsenten valtaosin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta kassat arvioivat maltillisesti ensi vuoden kehitystä. Yhteenlaskettuna kassat ennakoivat ansiopäivärahamenojen jopa lievästi kasvavan vuonna 2018 noin 2,34 miljardiin euroon. Ansiopäivärahan maksupäivien kokonaismäärän työttömyyskassat arvioivat kuitenkin laskevan 36,6 miljoonasta 35,4 miljoonaan päivään. Tällöin työttömyyspäivät vähenisivät, mutta maksettavat ansiopäivärahat olisivat hieman aiempaa suurempia.

Vuorottelukorvausmenot ja -päivät puolittuneet

Työttömyyskassojen arvion mukaan vuorottelukorvauksia maksetaan tänä vuonna jopa yli puolet vähemmän kuin viime vuonna. Vuorotteluvapaan ehtoja kiristettiin ja enimmäiskesto puolitettiin vuoden 2016 alussa. Ensi vuonna vuorotteluvapaan käytön ennakoidaan edelleen vähenevän.

Liikkuvuusavustus on laajenemassa vuoden 2018 alussa niin, että avustusta voi edellytysten täyttyessä saada myös alkavaan työsuhteeseen liittyvän koulutuksen sekä osa-aikatyön perusteella. Avustukseen voi lisäksi saada lapsikorotusta sekä korotusosaa vastaanotetun työn etäisyyden perusteella. Työttömyyskassat arvioivatkin liikkuvuusavustusmenojen kasvavan sekä maksupäivien lisääntyvän. Kovin runsasta vuoden 2017 alussa haettavaksi tulleen liikkuvuusavustuksen hyödyntäminen ei ole ollut: tammi-syyskuussa työttömyyskassat tekivät liikkuvuusavustuksesta runsaat 1300 myönteistä päätöstä.

Ensi vuonna 26 työttömyyskassaa

Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 24 palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa, joista 15 laskee jäseniltä perittävä maksua. Ennallaan jäsenmaksun pitää 9 kassaa ja jäsenmaksua nostaa kaksi kassaa. Yhtenä kassana on huomioitu 1.1.2018 Teollisuuden työttömyyskassaksi fuusioituvat Metallityöväen työttömyyskassa, Puualojen työttömyyskassa sekä Teollisuusalojen työttömyyskassa. Kaikkien kolmen kassan jäsenten jäsenmaksu laskee fuusion myötä.

Tiedot perustuvat työttömyyskassoille tehtyyn kyselyyn sekä Finanssivalvonnan kassoilta keräämiin tilastoihin.

Ansiopäivärahamenot ja -päivät

Ansiopäivärahamenot 2017 ja 2018
2015201620172018
Menot2 863 573 779 €2 707 644 658 €2 245 782 401 €*2 341 931 421 €*
Muutos6 %-5 %-17 %4 %
Päivät 42 754 154 41 298 902 36 563 228* 35 427 298*
Muutos8 %-3 %-11 %-3 %
*arvio*arvio

Vuorottelukorvausmenot ja -päivät
Vuorottelukorvausmenot ja -päivät
2015201620172018
Menot109 575 676 €97 385 726 €46 578 134 €*44 692 390 €*
Muutos-11 %-11 %-52 %-4 %
Päivät 1 867 035 1 665 202 847 220*798 285*
Muutos-12 %-11 %-49 %-6 %
*arvio*arvio

Liikkuvuusavustusmenot ja -päivät
Liikkuvuusavustusmenot ja -päivät
20172018
Menot1 906 367 €*2 337 392 €*
Muutos23 %
Päivät62 250*68 917*
Muutos11 %
*arvio*arvio

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit