Ajankohtaista

Budjettiriihi: Lisää palveluja työttömille
Hallitus päätti viime viikon budjettiriihessä useista työttömyysturvaan vaikuttavista muutoksista ja selvityksistä.
23.9.2019
Sähköalojen työttömyyskassa hakee työttömyysturvan asiantuntijaa
9.9.2019
Aktiivimallin poisto yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua
Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman hallituksen esitysluonnoksen mukaan aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan päättyisivät 31.12.2019. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi työttömyysturvaa ja yhdenmukaistaisi työttömien kohtelua.
16.8.2019
Hallitusohjelma lupaa useita parannuksia työttömyysturvaan
Muun muassa aktiivimallin leikkurista luovutaan ja työttömän palveluja parannetaan. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka ulottuisi seuraavalle kahdelle hallituskaudelle.
5.6.2019
Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia heinäkuun alussa
Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi.
5.6.2019
Työttömyyskassojen etuuskulut olivat viime vuonna matalimmalla tasolla vuoden 2008 jälkeen
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna 1,9 miljardia euroa etuuksina. Etuuskulut laskivat 18 % edellisvuodesta. Kolmen vuoden aikana etuuskulut ovat laskeneet yli miljardin.
28.5.2019
AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassan kokoukset ovat hyväksyneet sulautumissopimuksen, jonka perusteella AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan ensi vuoden alussa.
27.5.2019
IAET-kassa on 1.4. alkaen Korkeasti koulutettujen kassa KOKO
IAET-kassan nimi muuttuu huhtikuussa. Virallinen nimi on jatkossa Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ja käyttönimi Korkeasti koulutettujen kassa KOKO.
29.3.2019
Huhtikuusta alkaen osa-aika- tai pätkätyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä
Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.
18.3.2019
Todistuslomake työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamista varten julkaistu
Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä muun muassa kunnan tai ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan lukea aktiivisuusedellytykseen. Todistuslomake, jolla henkilö voi osoittaa osallistuneensa tällaiseen toimintaan, löytyy nyt Yhteisjärjestön verkkosivuilta.
8.3.2019
Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen
EU:n myötä voit saada Suomessa ansiopäivärahaoikeuden toisessa EU-maassa tapahtuneen työskentelyn perusteella. EU-maihin voi myös tehdä ansiopäivärahan turvin työnhakumatkoja. Jos Brexit toteutuu maaliskuun lopussa ilman sopimusta, nämä oikeudet päättyvät Britannian osalta.
5.3.2019
Katso tästä, miten aktiivisuusedellytyksen voi täyttää huhtikuun jälkeen
Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kuntien, ammattiliittojen ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta aletaan lukea aktiivisuusedellytykseen.
21.2.2019
Työttömyyskassat tekivät viime vuonna noin 1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä
Täyttä etuutta koskevien päätösten määrä nousi 40 %. Nousu johtuu suurelta osin aktiivimallista, sillä työttömyys laski viime vuonna. Aktiivimallin vuoksi työttömyyskassan on tehtävä ansiopäivärahasta erillinen päätös entistä useammin.
21.2.2019
Viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot voidaan tietyissä tilanteissa lukea aktiivisuusedellytykseen
Jos työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen seurantajakso päättyy tämän vuoden puolella, aktiivisuusedellytykseen luetaan myös viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot.
11.2.2019
Yrittäjien työttömyyskassat aloittivat fuusioneuvottelut
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT-kassa) ja Suomen yrittäjäin työttömyyskassa (SYT-kassa) selvittävät edellytyksiä AYT-kassan sulautumiseksi SYT-kassaan 1.1.2020 lukien. Yhdistyneessä kassassa olisi fuusion jälkeen noin 30 000 jäsentä.
11.2.2019
Työttömyysturvan uudistamisessa keskeisintä laadukkaat työllisyyspalvelut, digitalisaation hyödyntäminen ja väliinputoajien tavoittaminen
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön seminaarissa käsiteltiin eilen työttömyysturvan uudistamista. Puheenvuoroissa toistui huomio siitä, että työttömille on tarjolla liian vähän tukea ja palveluita. Myös automatisaation hyödyntäminen ja työttömyysturvan ulkopuolelle jäävien tavoittaminen korostuivat esityksissä.
7.2.2019
Työttömyyskassojen etuusoppaasta löytyy tietoa ansioturvasta viidellä kielellä
Työttömyyskassojen etuusopas vuodelle 2019 on julkaistu. Opas löytyy suomen-, ruotsin-, englannin-, venäjän- ja vironkielisenä. Oppaassa on keskeiset tiedot työttömyyskassan jäsenyydestä, ansiopäivärahasta, liikkuvuusavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta.
1.2.2019
Ammattiliiton järjestämä toiminta ei välttämättä kerrytä työttömyysturvan aktiivisuusedellytystä vielä huhtikuussa
Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.
30.1.2019
Seuraa Tulevaisuuden työelämän työttömyysturva -seminaaria verkossa
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön 70-vuotisjuhlaseminaarissa 6.2. etsitään keinoja entistä tehokkaampaan ja joustavampaan työttömyysturvaan. Tilaisuudessa käsitellään vuoden 2030 sosiaaliturvaa, tulevaisuuden työtä, jatkuvaa oppimista ja kannusteiden vaikuttavuutta.
29.1.2019
Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia heinäkuun alussa
Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi.
14.1.2019
1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa
Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää aktiivisuusedellytystä.
11.1.2019
Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020
Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat eivät kuitenkaan saa tulorekisteristä tietoja vielä vuoteen. Ansiopäiväraha voidaan laskea tulorekisterin tietojen pohjalta aikaisintaan 1.1.2020.
20.12.2018
Ansiopäivärahaan ei tule indeksikorotusta
Kansaneläkeindeksi on jäädytetty lakimuutoksella ensi vuodeksi. Indeksin jäädytys on käytännössä leikkaus, sillä se tarkoittaa etuuksien ostovoiman pienentämistä. Indeksi on jäädytetty myös kahtena edellisenä vuonna. Jäädytysten lisäksi kansaneläkeindeksiä leikattiin 0,85 % vuonna 2017.
19.12.2018
Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos on tärkeä parannus monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle, sillä se lisää tulojen säännöllisyyttä. Muutos tulee voimaan nähtävästi huhtikuun alussa.
14.12.2018
Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottuu. Enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan. Samalla aktiivimallin edellytykset muuttuvat niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta.
11.12.2018
Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajiksi. Nykyisin tällainen henkilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi yrittäjien perheenjäsenten tilannetta ja vähentäisi liittymistä väärään työttömyyskassaan.
16.11.2018
Tule kuulemaan ja keskustelemaan työttömyysturvan kehittämisestä
12.11.2018
Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti
Kolme neljästä työttömyyskassasta laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimäärin 10 %.
6.11.2018
Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpottaisi työn vastaanottamista vähentämällä byrokratialoukkuja. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutos tulisi voimaan 1.4.2019.
2.11.2018
Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia on voinut tilata painosta suomen- ja ruotsinkielisinä. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä johtuen lomakkeiden tilausmäärät ovat kuitenkin laskeneet niin pieniksi, että lomakkeiden painatus lopetetaan.
26.9.2018
Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020
Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisterin tietoja käyttöönsä kuitenkin vasta seuraavan vuoden alusta. Tämän vuoksi työttömäksi jäävän henkilön on edelleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea.
19.9.2018
Onko aktiivimalli enää ymmärrettävä?
Yhteisjärjestön mielestä aktiivimallissa tulisi luopua ylimääräisestä byrokratiasta ja luottaa lähtökohtaisesti työttömän omaan ilmoitukseen. Lisäksi aktiivisuusedellytyksen täyttävä toiminta olisi määriteltävä yksinkertaisemmin.
7.9.2018
Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee
Osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa nykyisin työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. Budjettiriihessä sovittiin, että osittain työllistyneen henkilön palkka vaikuttaisi etuuteen vasta, kun se on maksettu. Tämä vähentää etuusmaksatuksen viivästyksiä ja kannustaa näin pienimuotoiseen työhön.
3.9.2018
Aktiivimalli II:n valmistelu etenee
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut esitysluonnoksen omaehtoisen työnhaun mallista, eli ns. aktiivimalli II:sta. TEM:n mukaan tavoitteena on antaa esitys lakimuutoksesta eduskunnalle syksyllä. Esitysluonnoksessa työtön velvoitettaisiin hakemaan enintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa ja raportoimaan työhausta kuukauden välein. Samalla tehtäisiin muutoksia karensseihin.
29.6.2018
Tilaa TYJ:n uutiskirje ja pysy ajan tasalla ansioturvaan liittyvissä asioissa
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa ansioturvasta. Lähetämme uutiskirjeen enintään kerran kuukaudessa ja vain silloin, kun meillä on tärkeää kerrottavaa.
26.6.2018
Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa - muutoksia myös aktiivimalliin
Hallitus antoi huhtikuussa esityksen työttömän lyhytkestoisten opintojen helpottamisesta. Samalla on tarkoitus muuttaa aktiivimallin edellytyksiä niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttäisivät aktiivisuutta.
14.6.2018
TYJ:n blogissa: Työttömyyskassojen rooli Suomessa kasvaa
Työttömyyskassoilla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäinen työttömyyskassa aloitti toimintansa jo vuonna 1895 Kirjaltajaliiton yhteydessä.
19.4.2018
Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja
Maan hallitus on sopinut ja hyväksynyt Suomen julkisen talouden suunnitelman vuosille 2019–2022. Hallitus sopi niin kutsutussa kehysriihessä myös muutoksista työttömyysturvaan.
13.4.2018
TYJ:n blogissa: Työttömyysturvaa ja koulutuspolkuja kehitettävä yhtä matkaa
Työelämän muutokset ja korkeat työttömyysluvut ovat pakottaneet pohtimaan uudestaan työttömän ja opiskelijan määritelmiä. Työelämässä on yhä vähemmän töitä, joita pystyy tekemään ilman jatkuvaa kouluttautumista ja uuden oppimista.
15.3.2018
TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?
Käsitys siitä, että työttömän ei toimeentulonsa turvatakseen kannata ottaa vastaan osa-aikatyötä, elää vahvana. Aktiivimallista keskusteltaessakin ongelmana on nostettu esille se, että lyhyitä työpätkiä tai keikkatöitä tehtäessä päivärahan maksaminen työttömyyskassasta viivästyy.
2.3.2018
TYJ:n blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen
Työttömyyskassat maksoivat liikkuvuusavustusta vuonna 2017 Finanssivalvonnan käsittelytilaston mukaan runsaalle 1600 henkilölle. Työttömyyskassoille marraskuussa tehdyn kyselyn tulokset osoittavat sen, ettei liikkuvuusavustus ole vielä kovin tunnettu etuus. Suuri osa hakijoista ei ole tiennyt avustuksen oikeaa hakutapaa ja sen saamisen perusteita.
14.2.2018
Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017
Ansiopäivärahakulut laskivat vuonna 2017 yli 14 prosenttia edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa yhteensä 2,32 miljardia euroa, mikä on 14,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.
12.2.2018
TYJ:n blogissa: Yrittäjyyttä työttömyysturvalla
Vuoden 2018 alusta lähtien työttömänä on voinut aloittaa yritystoiminnan työttömyyspäivärahaa – myös ansiosidonnaista – saaden. Etuutta saa neljä kuukautta, minkä jälkeen, kuten aiemmin yritystoiminnan aloitusvaiheessa, arvioidaan, onko yritystoiminta sivu- vai päätoimista.
5.2.2018
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö avaa oman blogin
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on avannut oman blogin. Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa käsitellään työttömyysturvaa eri näkökulmista.
29.1.2018

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit