Ansiopäivärahan suuruus

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla.


Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,64 prosenttia vuonna 2017 täyttyvissä työssäoloehdoissa.


Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista

  • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2017.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 € vuonna 2017), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2017 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.


Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta:

Esimerkkilaskut 2017
KUUKAUSIPALKKA2 000,00 €
vähennetään 4,64 %1 907,20 €
päiväpalkka88,71 €
päiväraha 32,40 + (0,45 x [88,71 – 32,40])57,74 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 241,41 € / kuukausi
KUUKAUSIPALKKA (taitekohta)3 227,77 €
vähennetään 4,64 %3 078,00 €
päiväpalkka143,16 €
päiväraha 32,40 + [0,45 x (143,16 – 32,40)]82,24 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 768,16 € / kuukausi
KUUKAUSIPALKKA3 700,00 €
vähennetään 4,64 %3 528,32 €
päiväpalkka164,11 €
päiväraha 82,24 + [0,20 x (164,11 – 143,16)]86,43 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 858,25 € / kuukausi

Kausiluontoinen työ ja työaikapankki

Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot.

Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika huomioidaan päivärahaa laskettaessa, sen sijaan työaikapankkiin siirrettävää rahaa tai sieltä nostettuja rahasuorituksia ei huomioida.

Sivu päivitetty viimeksi 30.12.2016

Yleiset kirjanmerkit