Lomakkeet

Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakemuksen liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakirjoja kassoihin.

Hakemuslomakkeet FI
LomakeKuvaus
Ansiopäivärahahakemus
Hakemuslomakkeet
403KB, päivitetty 29.12.2017

Lomakkeella haetaan ansiopäivärahaa. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Palkkatodistus
Muut lomakkeet
363KB, päivitetty 11.6.2015

Lomake liitetään ansiopäivärahahakemukseen. Työnantaja täyttää lomakkeen.

Lomakkeen voi liittää myös vuorottelukorvaushakemukseen. Palkat täytetään tällöin vähintään 52 viikon ajalta täysiltä palkanmaksukausilta.
Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain
Muut lomakkeet
260KB, päivitetty 11.6.2015

Lomake liitetään ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemukseen, jos henkilön työaika vaihtelee.

Ilmoitus poissaolosta
Viranomaislomakkeet
198KB, päivitetty 19.2.2015

Työllistymistä edistävän palvelun tarjoaja täyttää työttömyyskassaa varten, jos henkilö on poissa työllistymistä edistävästä palvelusta.
Myyntivoittolaskelma
Muut lomakkeet
327KB, päivitetty 7.1.2016

Lomake liitetään yrittäjän ansiopäivärahahakemukseen.
Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen)
Hakemuslomakkeet
298KB, päivitetty 22.12.2015

Lomakkeella haetaan vuorottelukorvausta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Vuorottelusopimus
Muut lomakkeet
1.1MB, päivitetty 28.1.2016

Lomakkeella sovitaan vuorotteluvapaasta. Kopio työnantajan ja työntekijän tekemästä sopimuksesta lähetetään vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä.
Liikkuvuusavustushakemus
Hakemuslomakkeet
281KB, päivitetty 29.12.2017

Lomakkeella haetaan liikkuvuusavustusta. Hakemus lähetetään liitteineen omaan työttömyyskassaan.
Linkki verkkolomakkeeseen: Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Lomakkeeseen kirjataan työsuhteen ehdot. Käytetään, jos työsuhteesta ei olla sovittu kirjallisesti.

Sivu päivitetty viimeksi 17.11.2016

Yleiset kirjanmerkit