Työttömyyskassat

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä tai yrittäjiä. Työttömyyskassojen tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansioturva työttömyyden aikana.

Työttömyyskassat hoitavat lakisääteistä tehtävää ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Suomessa on 26 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi työttömyyskassaa yrittäjille.


Sivu päivitetty viimeksi 10.11.2016

Yleiset kirjanmerkit