Le - Si

Liitot ja alajärjestöt Le - Si
Liitot, alajärjestöt, ammattialatLyhenneTyöttömyyskassaNroKesk.järj.
LehdenjakajatTeollisuusalojen tk8SAK
Liike- ja erityisalojen opettajat ryLEOOpettajien tk74AKAVA
Liikealan ammattiliitto ryPalvelualojen tkPAM19SAK
Liiketalouden Liitto LTA ryTyöttömyyskassa Finka68
Logistiikan toimihenkilöt ryErityisalojen Toimihenkilöiden tkERTO77STTK
Lotsförbundet-LuotsiliittoJATTK-tkJATTK97STTK
Lounais Suomen Rahoitusalan ammattilaiset-Sydvästra Finlands Finansförening ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Lujitemuoviteollisuus Teollisuusalojen tk8SAK
LukkosepätPalvelualojen tkPAM19SAK
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LALLALErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
Luonnonvara-alojen opettajat ryLUOVAOpettajien tk74AKAVA
Luotsiliitto-LotsförbundetJATTK-tkJATTK97STTK
Lähivakuutus-ryhmän Henkilöstö ryJATTK-tkJATTK97STTK
LääketeollisuusTeollisuusalojen tk8SAK
Maanmittauslaitoksen Tekniset ryMATEJATTK-tkJATTK97STTK
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ryMPHLTyöttömyyskassa Statia83STTK
Maanpuolustuksen Insinöörit ryMPIJATTK-tkJATTK97STTK
Maaseutuneuvonnan tekniset toimihenkilötMATTJATTK-tkJATTK97STTK
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen liitto ryMTJLJulkis- ja yksityisalojen tkJYTK82STTK
Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät, esimiehet ja vastaavat hoitajatPalvelualojen tkPAM19SAK
Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ryErityisalojen Toimihenkilöiden tkERTO77STTK
Matkailun Ammattiliitto ryMAILIKuljetusalan tkAKT37SAK
MatkaoppaatPalvelualojen tkPAM19SAK
Meijerialan ammattilaisetMVLJulkis- ja yksityisalojen tkJYTK82STTK
Meijerijohtajat ryJulkis- ja yksityisalojen tkJYTK82STTK
Meijeriväen Liitto ryMVLJulkis- ja yksityisalojen tkJYTK82STTK
MELAn Toimihenkilöt ryJATTK-tkJATTK97STTK
Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilötMERTEJATTK-tkJATTK97STTK
Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys ryMOYErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
Merenkurkun Rahoitusalan ammattilaiset-Kvarkens Finansanställda ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Meriliikenneohjaajat ryMVLJATTK-tkJATKK97STTK
Merita Pankin Esimiehet ja Asiantuntijat MESAS ryMESASTyöttömyyskassa Pro22STTK
Merivartioliitto Julkisten ja hyvinvointialojen tkJHL16SAK
Merivartioliitto ryMVLJATTK-tkJATTK97STTK
Metallityöväen Liitto ryMetallityöväen tk15SAK
METO-Metsäalan Asiantuntijat ryMETOJulkis- ja yksityisalojen tkJYTK82STTK
Metsähallituksen tekniset toimihenkilöt ryMETYJATTK-tkJATTK97STTK
Metsänhoitajaliitto ry - Forstmästareförbund rfErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
MontessoriohjaajatPalvelualojen tkPAM19SAK
Moottoriajoneuvojen katsastusmiehet ryJATTK-tkJATTK97STTK
Muoviteollisuus Teollisuusalojen tk8SAK
Museoalan ammattiliitto ryMALErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
Myyjät (vähittäis- ja tukkukauppa)Palvelualojen tkPAM19SAK
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry.SMKJMyynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tk86AKAVA
Nahka-, turkis-, laukku-, nahkapuku- ja käsineteollisuusTeollisuusalojen tk8SAK
Naisjuristit-Kvinnliga Jurister ryLakimiesten tk100AKAVA
Nordea Unioni Suomi ryNOUSUJATTK-tkJATTK97STTK
Nuoret Lakimiehet-Unga Jurister ryLakimiesten tk100AKAVA
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ryNUOLIErityskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
Octel Oy:n Toimihenkilöt ryJATTK-tkJATTK97STTK
Opettajien ammattiyhdistyspiiritOpettajien tk74AKAVA
Opetusalan Ammattijärjestö ryOAJOpettajien tk74AKAVA
Opetushallinnon Akateemiset Toimihenkilöt ryOATErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
OP-HenkilöstöyhdistysTyöttömyyskassa Pro22STTK
Op-Keskijohto ja Avainhenkilöt OPKA ryOPKATyöttömyyskassa Pro22STTK
Oy Tietokonepalvelu Ab:n Henkilöstöyhdistys ryJATTK-tkJATTK97STTK
Paikallislehtien Päätoimittajien Yhdistys ryPPYTyöttömyyskassa Finka68
Palkansaajajärjestö Pardia ryJATTK-tkaJATTK97STTK
Pankkilakimiehet-Bankjurister ryLakimiesten tk100AKAVA
Paperiliitto ryPaperityöväen tk11SAK
Paperiteollisuus ja siihen liittyvät sivutuotteet, jalostus, kunnossa- ja ylläpito, sekä pahvin ja paperinjalostusPaperityöväen tk11SAK
ParturialaPalvelualojen tkPAM19SAK
Pelastushallinnon Virkamiehet ryErityiskoulutettujen tk ErkoERKO106AKAVA
Peruskemian teollisuus Teollisuusalojen tk8SAK
Pesula-alaTeollisuusalojen tk8SAK
Pirkanmaan Rahoitusalan ammattilaiset ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Pohjois-Karjalan Rahoitusammattilaiset POKARA ryPOKARATyöttömyyskassa Pro22STTK
Pohjois-Karjalan Sanomalehtimiesyhdistys Työttömyyskassa Finka68
Pohjois-Pohjanmaan Rahoitusalan ammattilaiset ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys Työttömyyskassa Finka68
Pohjolan Myyntihenkilöt ryJATTK-tkJATTK97STTK
Pohjola-yhtiöiden Toimihenkilöt ryJATTK-tkJATTK97STTK
Poliisilakimiehet ryLakimiesten tk100AKAVA
POP-rahoitusalan ammattilaisetTyöttömyyskassa Pro22STTK
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ryPAUPosti- ja logistiikka-alan tk53SAK
Postin Toimihenkilöliitto ryPVLPosti- ja logistiikka-alan tk53SAK
Professoriliitto ryOpettajien tk74AKAVA
ProteesitehtaatPalvelualojen tkPAM19SAK
ProUnioni ryTyöttömyyskassa Statia83STTK
Puhelinmyynti ja -markkinointiPalvelualojen tkPAM19SAK
Puu- ja erityisalojen liittoPLPuualojen tk21SAK
Päihdetyön Talentia ryErityiskoulutettujen tk Erko106AKAVA
Päällystöliitto ryPLJATTK-tkJATTK97STTK
Päätoimittajien YhdistysPTYTyöttömyyskassa Finka68
Radio- ja tv-toimittajien liittoTyöttömyyskassa Finka68
Raha-automaattiyhdistyksen Toimihenkilöt ryRTHTyöttömyyskassa Pro22STTK
Rahatalouden ammattilaiset Ratas ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
RahoitusLeijonat ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Rahoitusyhtiöiden Lakimiehet ryLakimiesten tk100AKAVA
Rajavartioliitto ryRvjaLJATTK-tkJATTK97STTK
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ryRIAIAET-kassa71AKAVA
Rakennusliitto ryRakennusalan tk2SAK
Rakennusteknisten ammattiliitto ryRALTyöttömyyskassa Pro22STTK
Rautatiealan Teknisten liitto ryRTLJATTK-tkJATTK97STTK
Rautatievirkamiesliitto ry 10 osastoaRVLJulkisten ja hyvinvointialojen tkJHL16SAK
Sairaanhoito-oppilaitosten rehtorit rySORErityiskoulutettujen tkERKO106AKAVA
Sampo-yhtiöiden Henkilöstöyhdistys ryJATTK-tkJATTK97STTK
Satakunnan Rahoitusalan ammattilaiset ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Savon Rahoitusalan ammattilaiset ryTyöttömyyskassa Pro22STTK
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL rySVTLSeurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain tkSVTL109STTK
Seurakuntien Virasto- ja Toimistovirkailijat RySVTVSeurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain tkSVTL109STTK
SiivousalaPalvelualojen tkPAM19SAK
Sisutusarkkitehdit SIO rySIOIAET-kassa71AKAVA


Muut sivut
So - Å
A - La

Sivu päivitetty viimeksi 02.09.2014

Yleiset kirjanmerkit