Rahoitus

Ansioturvan etuusmenojen rahoitus

Valtio maksaa palkansaajakassan maksamista ansioturvamenoista (ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta) peruspäivärahaa vastaavan määrän ja työttömyyskassa 5,5 %. Loput ansioturvamenoista maksaa Työttömyysvakuutusrahasto.

Pääsäännöstä poiketen valtio ei rahoita lisäpäiviltä tai lomautusajalta maksettavaa etuutta, vaan Työttömyysvakuutusrahaston osuus näistä menoista on 94,5 %.

Valtio maksaa yrittäjäkassan maksamista ansiopäivärahamenoista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Yrittäjäkassoille ei makseta yrittäjäpäivärahoihin Työttömyysvakuutusrahaston osuutta, vaan yrittäjäkassat maksavat nämä ansioturvamenot itse.

Valtion rahoitusosuus katetaan verotuloilla. Työttömyysvakuutusrahaston osuus katetaan pääasiassa työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksutuotoilla ja työttömyyskassan osuus pääasiassa jäsenmaksutuloilla. Näin ollen esimerkiksi työttömyyskassojen jäsenet rahoittavat ansioturvaa maksamalla veroja, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja jäsenmaksua.

Vuonna 2016 työttömyyskassojen maksamat etuudet olivat yhteensä noin 2 805 miljoonaa euroa. Näistä menoista valtio rahoitti 38,9 %, työttömyysvakuutusrahasto 55,5 % ja työttömyyskassat 5,6 %.


Työttömyyskassojen hallintokulujen rahoitus

Valtio ja Työttömyysvakuutusrahasto rahoittavat työttömyyskassojen hallintokuluja. Rahoitusosuudet määräytyvät työttömyyskassan jäsenmäärän, etuusmenojen ja palkansaajakassoilla päätösten lukumäärän mukaan.

Vuonna 2016 työttömyyskassojen hallintokulut olivat yhteensä noin 86 miljoonaa euroa. Näistä menoista työttömyyskassat rahoittivat itse 73,3 %, Työttömyysvakuutusrahasto 14,6 % ja valtio 12,1 %.


Työttömyyskassojen jäsenmaksut

Työttömyyskassojen jäsenmaksut vahvistaa Finanssivalvonta. Osa työttömyyskassoista perii jäseniltään jäsenmaksua, joka on tietty prosentti palkkatuloista ja osa kiinteää kuukausi- tai vuosimaksua. Työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet ja niiden suuruus eri tuloluokissa löytyvät kohdasta Työttömyyskassojen jäsenmaksut.

Työttömyyskassalla pitää olla rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tasoitusrahasto, jonka vähimmäis- ja enimmäismäärät vahvistaa Finanssivalvonta. Vuoden 2016 lopussa työttömyyskassojen tasoitusrahastoissa oli rahaa yhteensä noin 336 miljoonaa euroa. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 174 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen yli puolentoista vuoden määrää. Tarkemmat tiedot tasoitusrahastojen määristä löytyvät Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisusta.

Vajauksen täyttäminen

Jos palkansaajakassan tilinpäätös osoittaa, että menot ovat olleet tuloja suuremmat, erotus otetaan työttömyyskassan tasoitusrahastosta. Jos oma tasoitusrahasto ei riitä, Työttömyyskassojen tukikassa rahoittaa vajauksen. Jos nämäkään varat eivät riitä, valtio myöntää työttömyyskassalle lisäosuuden. Tällä varmistetaan, että työttömyyskassojen jäsenet saavat kaikissa olosuhteissa heille kuuluvat etuudet. Työttömyyskassat ovat kuitenkin huolehtineet taloudestaan siten, että Työttömyyskassojen tukikassa on joutunut osallistumaan työttömyyskassojen menojen rahoitukseen viimeksi vuonna 1997.

Tilastotietoa kassojen taloudesta

Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu sisältää tietoa työttömyyskassojen jäsenmäärästä, jäsenmaksusta, etuuden saajien määrästä, maksetuista
etuuspäivistä, etuus- ja hallintokuluista, rahoitusosuuksista, tuloksesta, taseesta ja tasoitusrahastosta.

Tilastot ja infomateriaali

Sivu päivitetty viimeksi 13.11.2017

Yleiset kirjanmerkit