Lagar och förordningar

Arbetslöshetskassornas verksamhet regleras i lagen om arbetslöshetskassor. Utbetalningen av förmåner regleras i respektive lag om förmån. De viktigaste lagarna och förordningarna är:

Lag om utkomstskydd för arbetslösa 1290 / 2002

Lag om alterneringsledighet 1305 / 2002

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916 / 2012

Lag om arbetslöshetskassor 603/1984

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 1073 / 2012

Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån 1332 / 2002

De lagar och förordningar som berör utkomstskyddet för arbetslösa finns i nättjänsten för statens författningsdatabas (www.finlex.fi). Klicka på den lag du önskar för att komma till tjänsten.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit