Medlemskap i en arbetslöshetskassa

Förutsättningen för att du ska få inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning som betalas av arbetslöshetskassan är att du är medlem i arbetslöshetskassan.

Du blir medlem i en arbetslöshetskassa genom att ansöka om medlemskap. Du ska ha avlönat arbete eller bedriva företagsverksamhet när du söker medlemskap. Ansökningsblanketter och anvisningar för medlemskap får du hos arbetslöshetskassorna. Om du samtidigt ansluter dig till ett fackförbund kan du också få mer information från ditt förbund.

Om du går över från en arbetslöshetskassa till en annan inom en månad kan du i den nya kassan utnyttja dina ackumulerade medlems- och arbetsperioder i den tidigare kassan.

I lagen om arbetslöshetskassor fastställs en övre åldersgräns på 67 år för löntagarkassorna. Personer som är äldre än 67 år kan vara medlem i en företagarkassa.

Uppgifter om kassorna

Alla arbetslöshetskassor som är verksamma i Finland finns upptagna under rubriken Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna.

Sök upp den arbetslöshetskassa som är lämplig för dig i denna förteckning Du kan gå till respektive arbetslöshetskassas egen nättjänst genom att klicka på kassans namn.

I avsnittet Förbund och underorganisationer har en tabell sammanställts som visar i vilken arbetslöshetskassa medlemmarna i respektive förbund och underorganisation i regel är försäkrade.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit