Alterneringsersättningens belopp

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som du har rätt till om du skulle bli arbetslös I alterneringsersättningen ingår inte barnförhöjningar eller förhöjningsdelar i anslutning till den inkomstrelaterade dagpenningen och de beaktas inte heller när ersättningens belopp beräknas. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna under minst 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.


Arbetsinkomstens inverkan

Arbete som utförs för den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalningen av alterneringsersättning. Alterneringsledigheten fortsätter att löpa under denna period.

Arbete som utförs för andra arbetsgivare inverkar så att alterneringsersättningens belopp uträknas på basis av jämkad inkomstrelaterad dagpenning. I alterneringsersättningen ingår emellertid ingen skyddsdel på 300 euro för arbetsinkomsten såsom i den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om heltidsarbete pågår över två veckor föreligger ingen rätt till alterneringsersättning.


Sociala förmåners inverkan

Sociala förmåner påverkar alterneringsersättningen på samma sätt som de påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.


Beskattning

På samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen är alterneringsersättningen förskottsinnehållspliktig inkomst. Arbetslöshetskassan får information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Ett eventuellt graderat skattekort eller ändringsskattekort ska emellertid bifogas den ursprungliga ansökan.


Naturaförmåner

Naturaförmåner beaktas i grunden för alterneringsersättningen som en del av den intjänade lönen om inte utnyttjandet av dessa fortsätter under alterneringsledigheten. I detta fall påverkar inte naturaförmånen ersättningsbeloppet. Förmånen dras inte heller av som inkomst under alterneringsledigheten.

Om ersättningar som intjänats under den arbetstid som föregick alterneringsledigheten betalas under pågående alterneringsledighet dras inte dessa av från alterneringsersättningen. Exempelvis semesterpenning och olika vinst- och resultatpremier som betalas ut under alterneringsledigheten på verkar inte alterneringsersättningens belopp.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit