Alterneringsledighetens varaktighet

Alterneringsledigheten kan vara 100-180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten ska tas ut i en period.


Att uppskjuta, förlänga eller förkorta en alterneringsledighet

Om du vill skjuta upp alterneringsledigheten till en senare tidpunkt eller förlänga eller förkorta ledigheten under alterneringsledigheten, tag kontakt med arbetsgivaren och arbets- och näringsbyrån.

Alterneringsledigheten kan uppskjutas om en överenskommelse om den nya tidpunkten ingås innan alterneringsledigheten börjar. En överenskommelse om förlängning av alterneringsledigheten ska ingås två månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör.
Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit