Ansökan om alterneringsersättning

Ansök om alterneringsersättning hos den egna arbetslöshetskassan när ledigheten har börjat. Till ansökan ska du bifoga åtminstone en kopia på alterneringsavtalet och ett löneintyg. Du kan skriva ut ansökningsblanketten i avsnittet Blanketter.

Arbetsgivaren ska lämna ett alterneringsavtal med arbetstagaren och en tillförlitlig utredning (t.ex. anställningsavtal) om anställningen av en arbetslös person under ledigheten till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten inleds. Den som blir alterneringsledig ska till arbets- och näringsbyrån lämna en separat redogörelse över oavlönad frånvaro från arbetet under de 13 månaderna som föregår ledigheten (t.ex. löneintyg för 13 månader eller annan motsvarande utredning från arbetsgivaren).

För alterneringsersättning tillämpas ingen självrisktid. Inga fortsatta ansökningar behöver lämnas efter den första ansökningen såsom för inkomstrelaterad dagpenning, men alla förändringar som inverkar på alterneringsersättningen ska omedelbart meddelas till kassan (t.ex. arbete).

Kontrollera innan ledigheten inleds

De handlingar som behövs för alterneringsledigheten ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan ledigheten inleds. I dessa ingår även anställningsavtalet för vikarien från arbetsgivaren och alterneringsavtalet.

Kom ihåg att ansöka om alterneringsersättning inom tre månader från den första dag av den period som ansökan gäller.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit