Begränsningar

Rätt till alterneringsersättning saknas under den tid då du

  • får lön från arbetsgivaren (gäller inte naturaförmåner som enligt alterneringsavtalet fortsätter under alterneringsledigheten eller utbildning som arbetsgivaren betalar)
  • fullgör bevärings- eller civiltjänst (en person har rätt till alterneringsersättning under repetitionsövningar)
  • arbetar över två veckor på heltid för en annan arbetsgivare
  • bedriver företagsverksamhet på heltid
  • avtjänar frihetsstraff i en straffanstalt.

Förmåner som förhindrar betalning av alterneringsersättning är bl.a. olika pensioner, sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt rehabiliteringspenning.


Situationer då alterneringsledigheten upphör

Alterneringsledigheten anses ha avslutats om du

  • får rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning och rättigheten varar över 18 vardagar eller
  • beviljas ledighet för över 18 vardagar på grund av graviditet, barnabörd eller vård av barn under alterneringsledigheten.

Om rätten till eller beviljad ledighet uppgår till högst 18 vardagar betraktas alterneringsledigheten som avbruten. Efter avbrottet fortsätter alterneringsledigheten på normalt sätt.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit