Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. (TYJ) är en intresse- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Samorganisationen utvecklar arbetslöshetsskyddet och kassornas verksamhet samt upprätthåller expertisen hos dessa. Alla de 26 arbetslöshetskassor som är verksamma i Finland är medlemmar i samorganisationen.

Vår verksamhet leds av en styrelse som består av representanter för medlemskassorna. Ett kontor med sex anställda och en arbetsgrupp bestående av representanter för kassorna svarar för genomförandet av tjänsterna.

Intressebevakning

Vi utfärdar expertutlåtanden och samarbetar med branschens inflytelserika aktörer i syfte att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa och förbättra systemets funktion.

Samverkan och tjänster

Vi producerar tjänster till stöd för verkställandet av utkomstskyddet för arbetslösa samt utvecklar verkställandet i samarbete med kassorna. I tjänsterna ingår bland annat produktion av blanketter och beslutsmotiveringar.

Utbildning

Vi tillhandahåller utbildning i lagstiftning och riktlinjer för utkomstskydd för arbetslösa till personalen vid kassorna. Vi ordnar dessutom temautbildning i olika ämnen som stödjer kassaarbetet.

Kommunikation

Vi informerar allmänheten om utkomstskydd för arbetslösa på vår webbplats och upprätthåller en nättjänst riktad till kassorna som förmedlar kunskap som är viktig för tillämpningen av utkomstskyddet.

TYJ:s värderingar

Sakkunnig
Vår verksamhet bygger på ingående kunskaper i utkomstskyddssystemet och arbetslöshetskassornas verksamhet.

Serviceanda
Vi stöder de arbetslöshetskassor som är våra medlemmar genom att producera tjänster som kassorna behöver i sin verksamhet.

Aktiv
Vi arbetar genom att samarbete och påverka initiativrikt.

Fräsch
Vår verksamhet leds och bedrivs innovativt och dynamiskt.

Sivu päivitetty viimeksi 02.01.2018

Yleiset kirjanmerkit