Bruksanvisning och användarvillkor för webbplatsen

Hjälpmedelsfunktioner

I övre högra kanten av vyn finns en knapp (AAA) som kan användas för att förstora eller förminska textstorleken i vyn. Innehållet i vyn kan enklast skrivas ut genom att klicka på knappen SKRIV UT i vyns övre högra kant.


Upphovsrätt

Det innehåll som publiceras på webbplatsen får användas för allmännyttiga ändamål. Kommersiell användning måste avtalas med Samorganisationen.


Innehållets aktualitet och användningssyfte

Webbplatsens innehåll uppdateras löpande och när ändringar sker förs dessa in på webbplatsen så fort som möjligt. I nedre kanten av sidan visas den tidpunkt då sidan uppdaterades senast.

Informationen och anvisningarna är generella och inte riktade mot något enskilt fall. De beslut om förmåner som kassan fattar bygger alltid på gällande lagstiftning om förmåner och inte på innehållet i denna webbplats eller i förmånsguiden. De lagar och förordningar som berör utkomstskyddet för arbetslösa finns i nättjänsten för statens författningsdatabas (www.finlex.fi). Här finns en förteckning över de viktigaste lagarna och förordningarna:

Lagar och förordningar

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit