Självrisktid och tidsbestämda begränsningar

Självrisktid

En självrisktid åläggs när rätten till inkomstrelaterad dagpenning börjar gälla. Under självrisktiden betalas ingen förmån. Självrisktiden omfattar fem vardagar (må-fr). Den åläggs alltid då den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning inleds, dock i regel högst en gång per år.

Självrisktiden ska uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor.


Periodisering av ekonomisk förmån

En ekonomisk förmån från arbetsgivaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör periodiseras enligt den dagslön som beräknas utifrån den senaste anställningen. Under periodiseringsperioden betalas ingen dagpenning.

Exempel:
Sökandens dagslön är 100 euro. När anställningsförhållandet upphör erhåller han 10 000 euro. Ersättningen periodiseras enligt dagslönen: 10 000 / 100 = 100. I detta fall betalas inte dagpenning till sökanden under 100 dagar (må-fr) räknat från den tidpunkt då anställningen upphör.


Karenstider

Om du själv är orsaken till att anställningen upphör eller om du vägrar ta emot arbete, utbildning eller upprättande av en sysselsättningsplan kan följden bli att arbets- och näringsbyrån fastställer en viss tid utan ersättning, en s.k. karenstid. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett för kassan bindande utlåtande om karenstiden som förhindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas under denna tid.

Upprepad vägran att ta emot arbete, delta i utbildning eller annat motsvarande förfaringssätt kan leda till att betalningen av inkomstrelaterad dagpenning upphör tillsvidare. Inkomstrelaterad dagpenning beviljas på nytt först när du har arbetat eller deltagit i utbildning en bestämd tid. Arbets- och näringsbyrån ger närmare information om karenstider och grunden för fastställandet av karenstiden.

Närmare information på webben:

Vad avses med karens?

Samtidig förbrukning

Periodiseringsperioden för en ekonomisk förmån och karenstiden kan löpa samtidigt.

Självrisktiden däremot börjar först efter en eventuell karens- och/eller periodiseringsperiod.

Sivu päivitetty viimeksi 02.01.2018

Yleiset kirjanmerkit