Dagpenningens storlek

Förtjänstdelens belopp fastställs enligt den arbetsinkomst som valts som grund för arbetslöshetsförsäkringen. Medlemsavgiften fastställs också enligt denna valda arbetsinkomst.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar:

  • Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,40 euro år 2019.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om årsinkomsten överstiger brytningspunkten (36 936 euro år 2019) är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.
  • Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2019 är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningstabell för företagare.

Exempel på beräkning av inkomstrelaterad dagpenning:

Yrittäjän esimerkkilaskut
ÅRSINKOMST20 000,00 €
dagslön 20 000 / 12 / 21,577,52 €
dagpenning 32,40 + (0,45x [77,52 – 32,40])52,70 €
dagpenning per månad x 21,5 =1 133,05 €
ÅRSINKOMST36 936,00 €
dagslön 36 936,00 € / 12 / 21,5143,16 €
dagpenning 32,40 + (0,45x [143,16 – 32,40])82,24 €
dagpenning per månad x 21,5 =1 768,16 €
ÅRSINKOMST60 000,00 €
dagslön 60 000 / 12 / 21,5232,56 €
dagpenning 82,24 + (0,20 x [232,56 – 143,16])100,12 €
dagpenning per månad x 21,5 =2 152,58 €


Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit