Dagpenningens storlek

Förtjänstdelens belopp fastställs enligt den arbetsinkomst som valts som grund för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsinkomsten får vara högst lika stor som företagarens FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller ArPL-lön. Medlemsavgiften fastställs också enligt denna valda arbetsinkomst.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar:

  • Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,68 euro år 2016.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om årsinkomsten överstiger brytningspunkten (37 255,20 euro år 2016) är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.
  • Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2016 är 5,27 € för ett barn, 7,74 € för två barn och 9,98 € för tre eller flera barn.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningstabell för företagare.

Exempel på beräkning av inkomstrelaterad dagpenning:

Yrittäjän esimerkkilaskur
ÅRSINKOMST20 000,00 €
dagslön 20 000 / 12 / 21,577,52 €
dagpenning 32,68 + (0,45x [77,52 – 32,68])52,86 €
dagpenning per månad x 21,5 =1 136,49 €
ÅRSINKOMST37 255,20 €
dagslön 37 255,20 € / 12 / 21,5144,40 €
dagpenning 32,68 + (0,45x [144,40 – 32,68])82,95 €
dagpenning per månad x 21,5 =1 783,43 €
ÅRSINKOMST60 000,00 €
dagslön 60 000 / 12 / 21,5232,56 €
dagpenning 82,95 + (0,20 x [232,56 – 144,40])100,59 €
dagpenning per månad x 21,5 =2 162,69 €


Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit