Dagpenningens varaktighet

Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid beror på din arbetshistoria och ålder enligt följande:

Ansiopäivärahan kesto
Arbetshistoria:Ålder:Maximitid:
Högst tre år-300 dagar
Mer än tre år-400 dagar
Minst fem år under de senaste 20 årenMinst 58 år500 dagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, således motsvarar 500 dagar 100 veckor, 400 dagar 80 veckor och 300 dagar 60 veckor.

Maximitiden börjar från början när arbetsvillkoret uppfylls på nytt. Arbetshistoria och ålderskriterium granskas alltid i början av en ny maximitid.

Om din arbetslöshet fortsätter när den maximala utbetalningstiden går ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2018

Yleiset kirjanmerkit