Förutsättningar för dagpenning

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning för företagare förutsätter att du

  • har upphört med företagsverksamheten eller inte längre arbetar i företaget (om företagsverksamheten är en huvudsyssla och har varat mer än två veckor)
  • anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
  • har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 15 månader
  • uppfyller arbetsvillkoret på 15 månader under tiden som medlem i kassan
  • är i åldern 17–64 år


Företagsverksamheten eller arbetet i företaget upphör

När en person bedriver företagsverksamhet som heltidssyssla längre än två veckor betalas ingen inkomstrelaterad dagpenning. Rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan uppkomma om företagsverksamheten bevisligen har upphört eller om arbetet i företaget har upphört på det sätt som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållandet av dagpenning.

Arbetsvillkor för företagare

Arbetsvillkoret för företagare uppfylls när du som medlem i företagarkassan har bedrivit företagsverksamhet som till omfattningen är väsentlig i minst 15 månader.

År 2018 anses företagsverksamheten till sin omfattning vara väsentlig då du har tecknat en pensionsförsäkring för en årlig inkomst på minst 12 816 euro. I arbetsvillkoret inräknas arbetsperioder som är minst fyra månader långa och arbetsvillkoret ska uppfyllas under de 48 månader som föregår arbetslösheten. Arbetsvillkoret för företagare ackumuleras inte för t.ex. perioder då företagaren får studiestöd, arbetslöshetsförmån, sjuk-, partiell sjuk- eller moderskapspenning.

Inledande av företagsverksamhet som arbetslös


Om du inleder en ny företagsverksamhet medan du är arbetslös, kan du fortfarande få inkomstrelaterad dagpenning under fyra månader från starten av företagsverksamheten. Om företagsverksamheten genererar inkomst, betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Om företagsverksamheten fortsätter och efter fyra månader anses som en bisyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning fortfarande betalas. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning upphör för den som anses ha blivit företagare på heltid.


Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit