Övergång till företagsverksamhet eller lönarbete

När du övergår från löntagare till företagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som har ackumulerats under perioden som löntagare om mindre än 18 månader har förflutit sedan företagsverksamheten inleddes och om arbetsvillkoret för företagare ännu inte har uppfyllts. Under denna 18 månaders period kan du vara kvar som medlem i löntagarkassan eller flytta till företagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan.

När du övergår från företagare till löntagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som ackumulerats under perioden som företagare om arbetsvillkoret för löntagare ännu inte har uppfyllts. Vid anställningens början kan du vara kvar som medlem i företagarkassan eller flytta till löntagarkassan. Observera att arbetsvillkoret för löntagare inte ackumuleras i företagarkassan.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit