Beskattning

Den inkomstrelaterade dagpenningen är förskottsinnehållspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekort utfärdade för lön höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning till minst 25 procent.

Du kan beställa ett ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen. Förskottsinnehållningen på den inkomstrelaterade dagpenningen följer i detta fall skattekortet utan höjning av procenten. Skicka ändringsskattekortet i original till din egen arbetslöshetskassa.

Verotus
Förmånstagaren skickar till arbetslöshetskassan ett ändringsskattekort för förmån.Skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet.
Förmånstagaren skickar inget skattekort till arbetslöshetskassan.Kassan använder de beskattningsuppgifter som kassan fått i början av året från skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningen är ändå alltid minst 25 %.
Förmånstagaren skickar till kassan ett ändringsskattekort för lön. Skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet, men innehållningsprocenten är minst 25 %.

Sivu päivitetty viimeksi 12.01.2018

Yleiset kirjanmerkit