Förhöjd dagpenning

Du kan få en förhöjd inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Under en period av sysselsättningsfrämjande service som är avtalad med arbets- och näringsbyrån och ingår i en sysselsättningsplan betalas förhöjd förtjänstdel i högst 200 dagar.

Uppskatta hur den förhöjda förtjänstdelen påverkar din dagpenning med hjälp av dagpenningskalkylator.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3 078 euro år 2019) är förtjänstdelen 25 procent för den överstigande delen av lönen.

När förhöjd förtjänstdel betalas kan inkomstrelaterad dagpenning inklusive barnförhöjningar uppgå till högst den lön som utgör grunden för dagpenningen. Även i detta fall är den inkomstrelaterade dagpenningen dock åtminstone lika stor som grunddagpenningen förhöjd med barnförhöjningarna och förhöjningsdelen (4,74 euro år 2019).

Se också: Sysselsättningsfrämjande service

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit