Förutsättningar för dagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös
  • du söker heltidsanställning och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som medlem i kassan
  • du är i åldern 17–64 år (vid permitteringar 17–67 år).


Anmälan till arbets- och näringsbyrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. En sådan förutsättning är t.ex. att du står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassan kan endast betala inkomstrelaterad dagpenning om inga hinder finns i utlåtandet från arbets- och näringsbyrån. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Närmare information om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och anmälan som arbetssökande finns hos arbets- och näringsbyrån.

Efter anmälan är det viktigt att följa anvisningarna och datum från arbets- och näringsbyrån för att hålla arbetssökningen i kraft.

Arbetskraftsförvaltningens webbtjänst innehåller ytterligare information om anmälan som arbetssökande på adressen www.te-tjänster.fi. Du kan anmäla dig som arbetssökande på webben.


Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd

Om du inte uppfyller medlemskaps- eller arbetsvillkoren för inkomstrelaterad dagpenning kan du få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Kela - Utan arbete

Betalningen av dagpenning är lagstadgad

Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning enligt de förutsättningar som anges i lagen. De lagar och förordningar som berör dagpenning finns i nättjänsten för statens författningsdatabas (www.finlex.fi). De viktigaste lagarna och förordningarna finns uppräknade här:

Lagar och förordningar

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit