Maximibetalningstiden

Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid beror på din arbetshistoria och ålder enligt följande:

Ansiopäivärahan kesto
Arbetshistoria:Ålder:Maximitid:
Högst tre år-300 dagar
Mer än tre år-400 dagar
Minst fem år under de senaste 20 årenMinst 58 år500 dagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, således motsvarar 500 dagar 100 veckor, 400 dagar 80 veckor och 300 dagar 60 veckor.

Maximitiden börjar från början när arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls på nytt. Arbetshistoria och ålderskriterium granskas alltid i början av en ny maximitid.

Om din arbetslöshet fortsätter när den maximala utbetalningstiden går ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2017

Yleiset kirjanmerkit