Tilläggsdagar

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar om:

  • du är född år 1950–1954 och fyller 59 år innan maximibetalningstiden löper ut
  • du är född år 1955–1956 och fyller 60 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född år 1957 eller senare och fyller 61 år innan maximibetalningstiden löper ut.

En förutsättning är dessutom att du har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Rätt till tilläggsdagar finns inte, om betalningen av inkomstrelaterad dagpenning baseras på arbetsvillkoret för företagare.

Möjlighet att gå i ålderspension vid 62 års ålder

En person född åren 1950–1957 kan enligt egen önskan gå i pension vid 62 års ålder utan förtidsminskning efter tilläggsdagarna.

I detta fall gäller rätten till ålderspension för en arbetslös person som uppfyller alla nedan angivna villkor. Personen

  • är född åren 1950–1957
  • har fyllt 62 år
  • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår pensioneringen för åtminstone en dag.

Sivu päivitetty viimeksi 12.01.2018

Yleiset kirjanmerkit