Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa. Rörlighetsunderstöd kan du få redan före det egentliga arbetet, om du påbörjar en utbildning i anslutning till en anställning som varar i minst två månader.

Belopp

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen (32,40 euro år 2018) och det betalas för högst fem dagar i veckan. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar.

Rörlighetsunderstödets barnförhöjning 2018 är för ett barn under 18 år som försörjs 5,23 €, för två barn 7,68 € och för tre eller flera barn 9,90 € per dag.

Om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ges ligger över 200 kilometer från din boningsort eller från boningsorten före en flyttning, kan du få förhöjt rörlighetsunderstöd. Förhöjningsdelen är 4,74 euro per dag 2018.

Per månad uppgår rörlighetsunderstödets belopp vid heltidsarbete utan förhöjningsdelar till cirka 700 euro.

Varaktighet

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Liikkuvuusavustuksen kesto
Arbetets minimilängdUnderstödets varaktighet
2 mån1 mån
3 mån1,5 mån
4 mån2 mån
Rörlighetsunderstödets varaktighet förlängs inte, även om förmånen betalas för färre än fem dagar i veckan.

Förutsättningar

Betalning av stödet förutsätter, att

  • din arbetsresa tur och retur eller din resa i anslutning till utbildningen när arbetet eller utbildningen börjar (eller du flyttar efter arbetet när arbetet avtalas) tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • du har rätt till arbetslöshetsförmån just före inledningen av arbetet eller utbildningen
  • ditt arbete pågår i minst två månader

Ansökan

Om du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd, ansök om stödet hos din arbetslöshetskassa. Du kan ansöka om stödet även om du inte ännu har alla bilagor till ansökan, till exempel anställningsavtalet. Bilagor som saknas kan du lämna in till kassan senare.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom 3 månader från inledningen av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.

Sivu päivitetty viimeksi 12.01.2018

Yleiset kirjanmerkit