Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader när du som arbetslös tar emot ett arbete som är belägen långt ifrån din nuvarande bostad.

Betalning av stödet förutsätter, att

  • din arbetsresa tur och retur eller din resa i anslutning till utbildningen när arbetet eller utbildningen börjar (eller du flyttar efter arbetet när arbetet avtalas) tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • du har rätt till arbetslöshetsförmån just före inledningen av arbetet eller utbildningen
  • ditt arbete pågår i minst två månader

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen (32,40 euro år 2019) och det betalas för högst fem dagar i veckan. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar.

Rörlighetsunderstödets barnförhöjning 2019 är för ett barn under 18 år som försörjs 5,23 €, för två barn 7,68 € och för tre eller flera barn 9,90 € per dag.

Om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ges ligger över 200 kilometer från din boningsort eller från boningsorten före en flyttning, kan du få förhöjt rörlighetsunderstöd. Förhöjningsdelen är 4,74 euro per dag 2019.

Per månad uppgår rörlighetsunderstödets belopp vid heltidsarbete utan förhöjningsdelar till cirka 700 euro.

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Liikkuvuusavustuksen kesto
Arbetets minimilängdUnderstödets varaktighet
2 mån1 mån
3 mån1,5 mån
4 mån2 mån
Rörlighetsunderstödets varaktighet förlängs inte, även om förmånen betalas för färre än fem dagar i veckan.


Ansökan

Ansök om rörlighetsunderstöd hos din egen arbetslöshetskassa. Ansök om stödet via kassans e-tjänst eller skriv ut ansökan via denna länk: Blanketter.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom 3 månader från inledningen av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen. Du kan ansöka om stödet även om du inte ännu har alla bilagor till ansökan, till exempel anställningsavtalet. Bilagor som saknas kan du lämna in till kassan senare.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit