Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa.

Belopp

Rörlighetsunderstödets belopp motsvarar till storleken grunddagpenningens belopp (32,40 år 2017) utan förhöjningsdelar eller barnförhöjning och det betalas för fem dagar i veckan. I månaden är beloppet på rörlighetsunderstödet ca 700 euro.


Varaktighet

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Liikkuvuusavustuksen kesto
Arbetets minimilängdUnderstödets varaktighet
2 mån1 mån
3 mån1,5 mån
4 mån2 mån

Krav

Betalningen av understödet förutsätter att

  • din arbetsresa fram och tillbaka varar i över tre timmar per dag för heltidsarbete och i över två timmar per dag för deltidsarbete. Arbetsresans längd räknas enligt de omständigheter som varar vid den tidpunkt då arbetet påbörjas, eller om du flyttar på grund av arbetet, enligt de omständigheter som varar vid den tidpunkt då du och arbetsgivaren kommer överens om arbetet.
  • du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning precis innan du påbörjar arbetet
  • din arbetstid är minst 18 timmar i veckan
  • ditt arbete varar i minst 2 månader
  • du har ansökt om understödet innan ditt arbete har börjat.


Ansökan

Ansök om rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa innan du påbörjar arbetet om det finns en möjlighet att du uppfyller kraven för understödet. Du kan inte ansöka om understödet efter att du har påbörjat arbetet. Observera att du kan ansöka om understödet även om du inte har alla nödvändiga bilagor, såsom t.ex. arbetskontraktet. Bilagorna kan skickas till arbetslöshetskassan i efterhand.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.

Sivu päivitetty viimeksi 20.03.2017

Yleiset kirjanmerkit