Material

På dessa sidor kan du skriva ut de ansökningsblanketter du behöver eller arbetslöshetskassornas förmånsguide.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation producerar blanketter och informationsmaterial till kassamedlemmarna. Din egen arbetslöshetskassa ger dig anvisningar i ifyllandet av blanketten.

Sivu päivitetty viimeksi 22.01.2013

Yleiset kirjanmerkit