Blankettbeställningar från tryckeri

Du kan beställa blanketter (ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och ansökan om alterneringsersättning) från: harry.lehto a lomakepaino.com eller 09 2712 041.

Obs! Blanketter levereras inte från tryckeriet till privatpersoner.

Sivu päivitetty viimeksi 04.03.2016

Yleiset kirjanmerkit