Förmånsguide 2016

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa och alterneringsersättning till alterneringslediga.

Työttömyyskassojen etuusopas 2016
3.3MB, uppdaterat December 21st 2015


Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2016
3.4MB, uppdaterat December 21st 2015


Guide to unemployment fund benefits 2016
3.4MB, uppdaterat December 21st 2015


Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2016
3.5MB, uppdaterat December 21st 2015


Töötukassade hüvitiste teatmik 2016
3.4MB, uppdaterat December 21st 2015

Sivu päivitetty viimeksi 21.12.2015

Yleiset kirjanmerkit