Förmånsguide 2018

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga och rörlighetsunderstöd.

Työttömyyskassojen etuusopas 2018
Etuusopas 2018
2MB, uppdaterat January 19th 2018


Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2018
Etuusopas 2018
2.6MB, uppdaterat January 19th 2018


Guide to unemployment fund benefits 2018
Etuusopas 2018
2.7MB, uppdaterat January 19th 2018


2017


Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2017
2.7MB, uppdaterat January 5th 2017


Töötukassade hüvitiste teatmik 2017
2.6MB, uppdaterat January 5th 2017

Sivu päivitetty viimeksi 19.01.2018

Yleiset kirjanmerkit