Förmånsguide 2018

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga och rörlighetsunderstöd.

Työttömyyskassojen etuusopas 2018
2MB, uppdaterat January 19th 2018


Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2018
2.6MB, uppdaterat January 19th 2018


Guide to unemployment fund benefits 2018
2.7MB, uppdaterat January 19th 2018


Töötukassade hüvitiste teatmik 2018
2.6MB, uppdaterat January 24th 2018


TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2018
2.7MB, uppdaterat February 1st 2018

Sivu päivitetty viimeksi 01.02.2018

Yleiset kirjanmerkit