Förmånsguide 2018

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga och rörlighetsunderstöd.

Työttömyyskassojen etuusopas 2019
2MB, uppdaterat January 15th 2019


Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2019
2.1MB, uppdaterat January 15th 2019


Guide to unemployment fund benefits 2019
2.7MB, uppdaterat January 15th 2019


Töötukassade hüvitiste teatmik 2019
2.6MB, uppdaterat February 1st 2019


TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2019
2.1MB, uppdaterat February 1st 2019

Sivu päivitetty viimeksi 01.02.2018

Yleiset kirjanmerkit