Arvonnan säännöt ja henkilötietojen käsittely

Arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ

Osoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Arvonta ei ole Facebookiin tai Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.

 

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kertaluonteisesti kaikki yli 18-vuotiaat Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhteisöjen tai yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun tai toteutukseen.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

 

  1. Milloin ja miten arvontaan voi osallistua?

Arvontaan voi osallistua 30.5.–12.6.2022 osoitteessa tyj.fi/vahankaikenlaista vastaamalla sivulta löytyvällä lomakkeella työttömyysturva-aiheiseen kysymykseen ja jättämällä yhteystiedot. Voittamisen mahdollisuuksiin ei vaikuta, onko kysymykseen vastannut oikein vai väärin. Palkinnon arvonta suoritetaan kaikkien lomakkeen kysymykseen vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken.

Osallistumisajan päätyttyä Järjestäjä arpoo voittajan osallistujien kesken 13.6.2022. Jos voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän sisällä hänen antamistaan yhteystiedoista, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden sääntöjen mukaisesti.

 

  1. Palkinto ja sen toimittaminen

Osallistuneiden kesken arvotaan yksi palkinto: kaksi (2 kpl) kolmen päivän (pe-su) festivaalilippua Hämeenlinnassa 1.–3.7.2022 järjestettävälle Weekend Festivalille (arvo yht. noin 398 euroa). Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse viikon aikana arvonnan suorittamisesta.

Palkinto lähetetään voittajalle viimeistään 2 päivän kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto toimitetaan arvonnan voittajalle Järjestäjän toimesta voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen Suomessa. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa osoitetiedot ovat oikeat. Osoitetietoja tiedustellaan samassa viestissä, jossa osallistujalle ilmoitetaan voitosta. Järjestäjä vastaa toimituskuluista voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

Järjestäjällä on osallistujan suostumuksella oikeus julkaista voittajan etunimi ja paikkakunta Järjestäjän sivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

 

  1. Vastuunrajoitukset

Arvonnan Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä mahdollisista tietoliikenteen häiriöistä. Järjestäjä ei vastaa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Arvonnan Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisesti kuljetuksessa kadonneesta arvontapalkinnosta.

Osallistujat vapauttavat Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

 

  1. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään ilman erillistä ilmoitusta tai perustelua. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan, sen palkintoihin ja ajankohtaan sekä sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

 

  1. Muuta

Arvontaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen sekä palkinnon toimittamiseen voittajalle. Niitä ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointiin. Voittajan etunimi ja paikkakunta voidaan julkaista henkilön suostumuksella.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan toteuttamisen yhteydessä Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuvien henkilötietoja ei käsitellä mihinkään muihin tarkoituksiin. Arvontaan osallistuvien henkilötietoja säilytetään 30.5.–27.6.2022. Sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu loppuun, kaikkien arvontaan osallistuneiden henkilötiedot hävitetään.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat rekisteriselosteestamme: https://www.tyj.fi/tietosuoja-ja-saavutettavuus/