Arvonnan säännöt ja henkilötietojen käsittely

Järjestäjä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Arvonta ei ole Facebookiin tai Instagramin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kertaluonteisesti kaikki yli 18-vuotiaat Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhteisöjen tai yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun tai toteutukseen.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai on muuten toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Milloin ja miten arvontaan voi osallistua?

Arvontaan voi osallistua 30.5.–10.6.2023 osoitteessa tyj.fi/vahankaikenlaista vastaamalla sivulta löytyvällä lomakkeella työttömyysturva-aiheiseen kysymykseen ja jättämällä yhteystiedot. Voittamisen mahdollisuuksiin ei vaikuta, onko kysymykseen vastannut oikein vai väärin. Palkinnon arvonta suoritetaan kaikkien lomakkeen kysymykseen vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken.

Osallistumisajan päätyttyä järjestäjä arpoo voittajan osallistujien kesken 12.6.2023. Jos voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän sisällä hänen antamistaan yhteystiedoista, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto ja sen toimittaminen

Osallistuneiden kesken arvotaan yksi palkinto: kaksi (2 kpl) kahden päivän (pe-la) festivaalilippua Espoossa 4.–5.8.2023 järjestettävälle Weekend Festivalille (arvo yht. noin 370 euroa). Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse viikon aikana arvonnan suorittamisesta.

Palkinto lähetetään voittajalle viimeistään 2 päivän kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinto toimitetaan arvonnan voittajalle sähköpostitse.

Vastuunrajoitukset

Arvonnan järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista eikä mahdollisista tietoliikenteen häiriöistä. Järjestäjä ei vastaa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Osallistujat vapauttavat Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

Muut ehdot

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan, sen palkintoihin ja ajankohtaan sekä sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan toteuttamisen yhteydessä järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuvien henkilötietoja ei käsitellä mihinkään muihin tarkoituksiin. Sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu loppuun, kaikkien arvontaan osallistuneiden henkilötiedot hävitetään.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat rekisteriselosteestamme: https://www.tyj.fi/tietosuoja-ja-saavutettavuus/