Uutisarkisto 2014

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa aloittaa toimintansa vuoden alussa
Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa (MMTK) sulautuu 1.1.2015 alkaen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan.
8.12.2014
Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä ansiopäivärahan laskentasääntö muuttuu vuoden 2015 alussa. Muutoksen myötä ansiopäiväraha laskee yli 3 116 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.
24.11.2014
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää
Ajanjakson aikana tehtiin yhteensä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.
22.10.2014
Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan
Eläketurvakeskus ja Kela ovat julkaisseet oppaan, jossa kerrotaan miten sosiaaliturva, verotus ja eläkeasiat määräytyvät ulkomailla työskentelyn aikana. Opas on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät ulkomailla suomalaiselle työnantajalle.
20.10.2014
Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan
Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias henkilö työllistyy uudelleen ja uusi ansiopäiväraha on aiempaa pienempi.
29.9.2014
Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaisi niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.
16.9.2014
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla
Huhti-kesäkuussa tehtiin yhteensä 237 727 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.
9.9.2014
Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka
Työttömyyskassa Nomitin ja Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka.
11.8.2014
Vuorotteluvapaalain muutokset vahvistettu
Lakimuutoksen myötä vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousee 16 vuoteen ja sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat. Uudet säännökset tulevat voimaan 1.9.2014. Jos vuorottelija on kuitenkin tehnyt vuorottelusopimuksen ennen syyskuun alkua ja aloittaa vuorotteluvapaan vuoden 2014 loppuun mennessä, lakimuutokset eivät vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen.
8.8.2014
Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014
Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset. Työ- ja elikeinoministeriön tiedotteen mukaan uusi laki vahvistetaan elokuun alussa ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.
23.6.2014
Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,4 miljardia, mikä on 18 % edellisvuotta enemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 10 %.
18.6.2014
Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää
Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika laski 13 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.
13.5.2014
Hallituksen esitys vuorotteluvapaan edellytysten tiukentamisesta annettu
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 16 vuoteen, sijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat ja vuorotteluvapaalle säädettäisiin yläikäraja, jotta vapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle.
14.4.2014
Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa
Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tarkoitus on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taata heille oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin. Sopimus täydentää EU- ja ETA-maita koskevaa EU-asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.
3.4.2014
Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen
Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi. Kolmikantaisesti valmisteltu ehdotus luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.3.2014. Tarve uudistuksille perustuu viime elokuussa laadittuun rakennepoliittiseen ohjelmaan.
13.3.2014
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä
Työttömyyskassat käsittelivät vuoden 2013 aikana 1 036 277 päivärahahakemusta. Päätösten kokonaismäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden aikana 12,2 päivää, joka on 15 % edellisvuotta lyhyempi.
14.2.2014
Uusi etuusopas julkaistu
Työttömyyskassojen etuusopas vuodelle 2014 on nyt ladattavissa suomen-, ruotsin-, venäjän- ja eestinkielisenä.
31.1.2014
Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 30.12.2013 tulkinnan, joka vaikuttaa työtuloille säädetyn 300 euron suojaosan toteutumiseen. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron suojaosan. Jatkossa työtön voi siis ansaita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta.
10.1.2014

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit