Uutisarkisto 2016

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yritystoiminnan ajalta, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta enää kulukorvausta ja työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu.
22.12.2016
Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja
Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.
19.12.2016
Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa henkilölle, joka on täyttänyt päivärahan työskentelyedellytyksen joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uudessa selvityksessä esitetään, että työskentelykaudet palkansaajana ja yrittäjänä tulisi voida laskea yhteen päivärahan edellytysten täyttämiseksi.
15.12.2016
Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on antanut suosituksensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset. Työnhakuun liittyvistä palveluista vastaisivat yksityiset palveluntarjoajat.
15.12.2016
Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy
Työttömyyskassoista saatujen tietojen mukaan ansiopäivärahamenojen ja maksettujen etuuspäivien määrä näyttää laskevan hieman tänä vuonna. Kassojen ennusteen mukaan menot eivät juuri nouse myöskään ensi vuonna.
9.12.2016
Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.
29.11.2016
Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia.
17.11.2016
Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016
Työttömyysturvalain 1.7.2012 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaikki ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet vanhenevat 31.12.2016. Näin ollen työnhakijalla, joka on menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen toistuvan työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia ennen 1.7.2012, voi olla oikeus etuuteen 1.1.2017 alkaen.
16.11.2016
Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista
Hallitus esittää kolmen kuukauden välein tehtäviä työttömän määräaikaishaastatteluja. Myös työn vastaanottovelvollisuutta halutaan tiukentaa.
24.10.2016
Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja
Teollisten alojen työttömyyskassat uskovat, että työttömyyden pohjakosketus on nähty ja työllisyystilanne paranee kuluvana vuonna. Julkisen puolen työttömyys näyttää kuitenkin kasvavan ja muun muassa opettajien ja sairaanhoitajien työttömyys on yhä kasvussa. Myöskään palvelualoilla ei ole vielä havaittu selkeää työttömyyden vähentymistä.
1.9.2016
Osallistu TEM:n kyselyyn työvoimakoulutuksen kehittämisestä
Työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa parhaillaan työvoimakoulutusta. Vastaamalla kyselyyn voit antaa oman ehdotuksesi siitä, miten koulutusta tulisi tulevaisuudessa kehittää. Kysely on suunnattu TE-hallinnolle sekä sen asiakkaille ja sidosryhmille ja se on käynnissä 12.9.2016 asti.
1.9.2016
Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava
Työttömyyskassojen jäseniltään saaman palautteen mukaan mahdollisuus opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla vaihtelee alueittain. Tilanteen korjaamiseksi säädöksiä olisi selkeytettävä. Kassojen mielestä olisi myös tärkeää, että työttömillä olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet aloittaa omaehtoinen opiskelu työttömyyspäivärahan turvin. Opintomahdollisuuksia tulisi lisätä erityisesti kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana.
26.8.2016
Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-, touko ja kesäkuussa keskimäärin 12,4 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Yhä suurempi osa päätöksistä käsitteli työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa.
16.8.2016
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa muuttaa
16.8.2016
Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna noin kolme miljardia euroa etuuksina. Etuusmenot kasvoivat edelleen, mutta menojen kasvu on vähentynyt huomattavasti vuosiin 2013 ja 2014 nähden.
16.8.2016
Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään. Esityksen mukaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2017.
29.6.2016
Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde
Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Laskutusosuuskunnalla tarkoitetaan työttömyysturvan yhteydessä yleensä sellaista osuuskuntaa, joka hoitaa jäsentensä puolesta erilaisia tehtäviä, kuten laskutusta, kirjanpitoa tai markkinointia. Työ tällaisessa osuuskunnassa on pääsääntöisesti yritystoimintaa, eikä kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.
23.6.2016
Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus
Moni nuori ei liity ensimmäisten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.
17.6.2016
Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa
85 % suomalaisista palkansaajista kuuluu työttömyyskassaan. 15 % palkansaajista jättäytyy sen sijaan vapaaehtoisen työttömyysvakuutusjärjestelmän ulkopuolelle. Uuden tutkimuksen mukaan 50–80 % työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.
24.5.2016
Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä
Työttömyyskassat tekivät tammi-, helmi- ja maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työnteon ajalta maksettavan sovitellun etuuden päätösmäärä nousi 9 % viime vuodesta.
12.5.2016
Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi
Jos tarvitset uuden verokortin ansiopäivärahaa varten, voit lähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta.
4.4.2016
Osallistu ansiopäivärahapäätösten kehittämiseen
Keräämme palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseseen.
1.3.2016

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit