Uutisarkisto 2017

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018
Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.
20.12.2017
Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön
Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.
8.12.2017
Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018
Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 26 työttömyyskassaa, joista 15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi vuonna kassat arvioivat kehityksen tasaantuvan. Vuorotteluvapaan käytön ennakoidaan edelleen vähenevän.
29.11.2017
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa 1.1.2018
Eduskunta hyväksyi 17.10.2017 hallituksen esityksen, jonka seurauksena Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Somla) ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) yhdistyvät vuoden 2018 alussa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi (SAMU).
23.10.2017
Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä
Työttömyyskassojen antamat ansiopäivärahapäätökset on uudistettu. Uudistamisen tarkoituksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja selkeyttä.
29.6.2017
Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016
Työttömyyskassojen etuusmenot kääntyivät vuonna 2016 laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna etuuksina noin 2,8 miljardia euroa, mikä on 6 prosenttia ja euromääräisesti 168 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 3 prosenttia.
19.6.2017
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan
Hallitus esittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksenhakulautakunnan uudeksi nimeksi tulisi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.
9.6.2017
Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri
Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa vähintään yhtä viikkoa edellisen kolmen kuukauden aikana.
5.6.2017
TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka myötä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille ja yksityisille palvelutarjoajille ja työttömyysturvan osalta työttömyyskassoille ja Kelalle.
20.4.2017
Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna 2,71 miljardia euroa ansiopäivärahoina, mikä on 5 % edellisvuotta vähemmän. Myös vuoden aikana päivärahaa saaneiden henkilöiden määrä laski 3 %.
9.2.2017
Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen
Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista henkilöistä sai soviteltua päivärahaa. Kaikkiaan osittain työllistyneiden määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan.
7.2.2017
Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää
Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työelämän järjestöjen kanssa mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyvää byrokratiaa ja selkeyttää järjestelmää.
26.1.2017

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit