Ansiopäivärahan edellytykset

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).


Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa yli kahden viikon ajan, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkempaa tietoa työvoimapoliittisista edellytyksistä ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta.

Ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi.

Löydät lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta työvoimahallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.te-palvelut.fi. Muistathan, että voit käynnistää työnhakusi myös sähköisesti Oma asiointi -palvelussa.


Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki

Mikäli et ole täyttänyt ansiopäivärahan jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.


Ansiopäivärahan maksaminen perustuu lakiin

Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa laissa määritellyin edellytyksin. Työttömyysturvaa koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa (www.finlex.fi). Keskeisimmät lait ja asetukset on lueteltu täällä:

Lait ja asetukset

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit