Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaoikeuden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen. Se asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti enintään kerran vuodessa.

Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.


Taloudellisen etuuden jaksotus

Työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteesta lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.

Esimerkki:
Hakijan päiväpalkka on 100 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 10 000 euroa ns. kultaisena kädenpuristuksena. Korvaus jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 10 000 / 100 = 100. Näin hakijalle ei makseta päivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.


Karenssiajat

Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai kieltäydyt työstä, koulutuksesta tai työllistymissuunnitelman laatimisesta, voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika. TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassalle sitovan lausunnon, joka estää ansiopäivärahan maksamisen kyseiseltä ajalta.

Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen tai muu vastaava menettely voi aiheuttaa ansiopäivärahan maksamisen lakkauttamisen toistaiseksi. Ansiopäiväraha myönnetään tällöin uudelleen vasta, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa määrätyn ajan. Tarkempaa tietoa karenssiajoista ja karenssin määräytymisperusteista saat TE-toimistoista.

Lisätietoa karenssista löytyy työvoimahallinnon verkkopalvelusta: Mitä karenssi tarkoittaa?

Yhtäaikainen kuluminen

Taloudellisen etuuden jaksotusaika ja karenssi voivat kulua yhtä aikaa.

Omavastuuaika alkaa sen sijaan kertyä vasta mahdollisen karenssi- ja/tai jaksotusajan jälkeen.

Sivu päivitetty viimeksi 02.01.2018

Yleiset kirjanmerkit