Työttömyysturvasanasto

Jaksotus

Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettu korvaus (ns. kultainen kädenpuristus) voi siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Tätä kutsutaan jaksottamiseksi.

kts. Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset

Jälkisuoja

Palkansaajan ja yrittäjän jälkisuojan tarkoituksena on helpottaa siirtymistä palkansaajasta yrittäjäksi tai yrittäjästä palkansaajaksi. Jälkisuojan ajan voit olla vakuutettuna aikaisemman työhistoriasi tai yritystoimintasi perusteella, silloin kun ansiopäivärahan edellytykset uudessa tilanteessa eivät ole vielä täyttyneet.

kts. Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen

Karenssi

Karenssi tarkoittaa TE-toimiston määräämää korvauksetonta määräaikaa, joka voi seurata esimerkiksi irtisanoutumisesta tai työstä kieltäytymisestä.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäivät tarkoittavat ikääntyvien työttömien oikeutta ansiopäivärahaan yli päivärahan enimmäismaksuajan.

kts. Lisäpäivät

Lomakorvaus ja lomaraha

Lomakorvaus tarkoittaa korvausta, joka maksetaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä.

Lomaraha (ent. lomaltapaluuraha) tarkoittaa joihinkin työehto- ja työsopimuksiin liittyvää korvausta, joka maksetaan vuosiloman yhteydessä.

Omavastuuaika

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alkaessa tai työssäoloehdon täyttyessä alkavaa korvauksetonta jaksoa. Omavastuuaika on viiden arkipäivän mittainen.

Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

kts. Palkanmäärittely ja Palkkaturva

Soviteltu ansiopäiväraha

Osittain työllistyneelle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Sovitellussa päivärahassa on huomioitu työtulon vaikutus.

kts. Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Työssäoloehto

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet ollut työelämässä riittävän ajan. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.

Työvoimapoliittinen lausunto

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, työttömyyskassaan lähetetään työvoimapoliittinen lausunto. Lausunnossa kerrotaan, täyttyvätkö laissa määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan maksamiselle kohdallasi. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön.

Sivu päivitetty viimeksi 23.04.2019

Yleiset kirjanmerkit