Yrittäjän korotettu päiväraha

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi yrittäjän päivärahataulukon avulla.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuositulo ylittää taitekohdan
(36 936 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Ansiopäiväraha on tällöinkin kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla ja korotusosalla (4,74 euroa vuonna 2019) korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivän ajalta.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit